Náš prístup k práci alebo prečo vybrať práve nás?

Milí naši verní, občasní ale aj budúci zákazníci. Radi by sme Vám prezentovali náš prístup k našej práci pri vyhotovovaní Vašich požiadaviek v niekoľkých bodoch, ktoré stručne charakterizujú naše každodenné priority.

 

1. Kvalita v prijateľnej cene: Pri výbere materiálu, tovaru a služieb s tým súvisiacich vždy dbáme na kvalitnú výrobu zo zodpovedných zdrojov pričom sa snažíme vyhľadať lokálneho výrobcu aby sme podporili miestny rozvoj v rámci regiónu. Pri nasledovnom spracovaní využívame dostupné technologické prostriedky pre dosiahnutie čo najvyššej kvality pri zachovaní pre Vás prijateľnej ceny. Inými slovami – materiál a tovar z pochybných zdrojov nízkej kvality vždy odmietame!

2. Zodpovedný prístup k zákazníkom: Vami dodané podklady sú vždy spracované s cieľom vylepšiť ich na možné maximum a pokiaľ nastane problém, vždy komunikujeme so zákazníkom pred výrobou pretože našim cieľom je, aby ste boli spokojní v čo najvyššej miere, nie aby sme „na Vás čo najviac zarobili.“ Taktiež nezverejňujeme informácie o výrobe zákazok na sociálnych sieťach, čím je Vaša objednávka už od jej prijatia diskrétneho charakteru.

3. Ekologická prevádzka: Nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a teda všetok vzniknutý odpad je recyklovaný alebo znova použitý ako baliaci materiál a pod. čo minimalizuje zaťažovanie životného prostredia, v ktorom žijeme, takmer na nulu.

4. Zázemie pre začínajúcich a skúsených z praxe: Nemáme záujem s našimi konkurentmi bojovať, ale spolupracovať pre dosiahnutie čo najvyššej úrovne poskytovaných služieb v oblasti. Teda či ste už začínajúci fotograf, rozbiehate prevádzku podobnú tej našej alebo hľadáte produkty pre svoju, máte u nás vždy dvere otvorené a radi Vám poradíme.

5. Modernizácia prevádzky: Pre zrýchlenie vyhotovovania Vašich požiadaviek sa neustále snažíme vybaviť vo výrobnom sektore čo najefektívnejšími technickými zariadeniami. Spoliehame vždy len na zariadenia od renomovaných výrobcov, ktorí majú na trhu stabilnú a dlhoročnú pozíciu.

6. Široký sortiment služieb: Vždy sa snažíme pripraviť výsledný produkt čo najbližšie Vaším predstavám a teda pokiaľ nedisponujeme takým vybavením, ktorým by sme daný výsledok zabezpečili, spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami pre dosiahnutie nášho spoločného cieľa.